Tworzenie silnych i zdrowych relacji z uczniami jako klucz do poprawy ich wyników w nauce

Jest powszechnie wiadomo, że relacje odgrywają kluczową rolę w naszym życiu. To szczególnie istotne w obecnych czasach, kiedy młode osoby często borykają się z uczuciem samotności. Z tego powodu, nauczyciele muszą stawić czoła wyzwaniu kreowania i utrzymania zdrowych relacji z uczniami. Jak dobrze wiemy, relacje nie tylko wpływają na wyniki akademickie na poziomie indywidualnym, ale również mogą poprawić stan emocjonalny i psychiczny uczniów. Tworzenie relacji przyczynia się do budowania poczucia więzi, które jest jedną z trzech podstawowych potrzeb ludzi w procesie nauki.

W tym artykule prezentujemy cztery strategie dla nauczycieli szkół średnich, które pomogą im budować silniejsze relacje ze swoimi uczniami: tworzenie bliskości, proszenie o pomoc, odwoływanie się do wspólnych doświadczeń i autentyczność.

Tworzenie bliskości

Nie każdy rodzaj bliskości pomiędzy nauczycielem a uczniem jest odpowiedni. Na przykład, nie powinno dochodzić do tworzenia relacji typu kolega-kolega, ponieważ nauczyciel powinien być przede wszystkim dorosłym obecnym w życiu ucznia. Autentyczne relacje wymagają czasu – zgodnie z badaniami, nawiązanie prawdziwej przyjaźni wymaga ok. 40-50 godzin spędzonych razem. Osiąga się to poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach, takich jak gry, sport czy inne formy spędzania wolnego czasu.

Jednakże, w kontekście szkolnym nie można forsować tworzenia relacji z uczniami. Kluczową rolę odgrywa tu życzliwość oraz cierpliwość.

Prośba o pomoc

Według psychologów, prośba o pomoc jest jednym ze skuteczniejszych sposobów na zaprzyjaźnienie się z kimś. Na przykład, poproszenie nowo poznanej osoby o pomoc może wzmocnić naszą więź z tą osobą, pokazując jej nasze zaufanie.

W kontekście szkolnym, nauczyciele mogą prosić uczniów o pomoc w różnego rodzaju kwestiach, zarówno tych ważnych jak i mniej istotnych. Uczniowie, którzy są proszeni o pomoc, czują się wyjątkowi i godni zaufania, co przekłada się na ich poczucie odpowiedzialności za to, co dzieje się w klasie.

Nawiązywanie do wspólnych doświadczeń

Zgodnie z badaniami psychologicznymi, wspólne doświadczenia znacznie pogłębiają relacje między ludźmi. Kiedy w klasie wspomina się o tych doświadczeniach, relacje stają się bardziej autentyczne i głębokie. Wspólne przeżycia mogą dotyczyć zarówno wydarzeń specjalnych, jak wycieczki, ale również codziennych lekcji.

Ważna jest również kontynuacja rozmów na temat osobistych spraw ucznia, które podzielił się z nauczycielem. Na przykład, jeżeli uczeń opowiedział nauczycielowi o swoim chorym psie, to zapytanie go następnego dnia jak się pies czuje może pomóc w budowaniu więzi.

Autentyczność i szczerość

Nauczyciele muszą być autentyczni w swoich relacjach z uczniami. Jeśli uczeń nie wie nic o swoim nauczycielu, relacja pomiędzy nimi będzie jednostronna. Nauczyciele powinni dzielić się z uczniami swoimi pasjami, zainteresowaniami czy preferencjami muzycznymi. Jednocześnie, równie ważne jest zainteresowanie się uczniami – warto pytać ich o ich hobby czy samopoczucie.

Autentyczność jest kluczem do tworzenia pozytywnych relacji, które pomagają nie tylko w osiągnięciu lepszych wyników akademickich, ale również przeciwdziałają uczuciu smutku i samotności.

Podsumowując, tworzenie silnych relacji z uczniami szkół średnich może poprawić ich wyniki w nauce oraz poczucie przynależności do społeczności klasowej.