Alienacja od rzeczywistości: alarmujące zagrożenia dla relacji międzyludzkich w cyfrowym świecie

Najnowsza książka Joachima Bauera, popularnego autora, lekarza i neurobiologa, przynosi niepokojące informacje na temat stanu prawdziwych relacji międzyludzkich w coraz szybciej rozwijającym się cyfrowym świecie. Bauer zwraca uwagę na kluczowe znaczenie fizycznej obecności innych ludzi w naszym życiu dla naszego osobistego rozwoju, zdrowia psychicznego i spójności społecznej.

Sztuczna inteligencja wprowadza radykalne zmiany do naszego stylu życia – zarówno w pracy, jak i w szkole, medycynie oraz wielu innych dziedzinach. Jej twórcy przedstawiają ją jako równorzędną – a może nawet lepszą – w porównaniu do ludzi. Coraz śmielej przenika ona do naszej rzeczywistości, podczas gdy my sami coraz chętniej zanurzamy się w świecie wirtualnym, mediach społecznościowych, aplikacjach czy grach.

Stopień, do którego korzystamy z usług cyfrowych jest niepokojący, szczególnie wśród najmłodszych. Wiele osób całkowicie zapomina o realnych interakcjach. Większość kontaktów międzyludzkich odbywa się wyłącznie przez cyfrowe platformy, kontrolowane przez giganty technologiczne, a liczba bezpośrednich, fizycznych kontaktów między ludźmi stale maleje.

Alienacja od rzeczywistości to proces, który zachodzi stopniowo. Usługi cyfrowe oferują nam wygodę i ułatwiają codzienne życie. Jednak korzystając z nich coraz więcej, tracimy zdolność do samodzielnej aktywności.

Można by stwierdzić, że jesteśmy społeczeństwem cyfrowo niedojrzałym i podatnym na manipulacje, niezdolnym do właściwej oceny ryzyka związanego z przeniesieniem naszego życia do świata wirtualnego, jaki został stworzony i jest kontrolowany przez wielkie korporacje. Tym samym, rodzi się pytanie – powinniśmy kontynuować naszą podróż przez wirtualne światy, będąc coraz bardziej świadomymi potencjalnych zagrożeń dla relacji międzyludzkich, czy może powinniśmy zbuntować się przeciwko takiej postępującej utracie kontaktu z rzeczywistością?