Wielkanoc 2024: Jakie prezenty dla dzieci przewiduje ZFŚS?

Święta to okres, który kojarzy się z obdarowywaniem. Wielkanoc nie jest wyjątkiem – często rodzice obdarowują swoje pociechy małymi upominkami. Ale czy pracodawcy również mogą fundować swoim pracownikom paczki wielkanocne dla ich dzieci, korzystając ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)? I jeśli tak, to czy wszystkie paczki muszą być identyczne?

Chociaż pracownicy często zapominają o możliwości korzystania z ZFŚS, momenty takie jak Wielkanoc, letni urlop czy Boże Narodzenie przypominają im o istnieniu tego funduszu. Właśnie w tych okresach pracodawcy najczęściej oferują swoim pracownikom i ich rodzinom różnego rodzaju świadczenia. Częste są bony zakupowe lub karty przedpłacone, ale równie popularne są paczki dla dzieci pracowników. Zawartość tych paczek może się różnić – coraz częściej zamiast słodyczy można w nich znaleźć książki czy artykuły plastyczne. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy wszystkie paczki powinny być takie same? Czy dziecko dyrektora powinno otrzymać taki sam prezent, jak dziecko zwykłego pracownika?

Przekazywanie dzieciom paczek jest jednym z możliwych rodzajów działalności socjalnej pracodawców, określanej jako pomoc rzeczowa. Tak jak w przypadku innych form pomocy z funduszu ZFŚS, paczki muszą spełniać dwa kryteria: być przewidziane w regulaminie ZFŚS i opierać się na tzw. kryterium socjalnym. Kryterium to uwzględnia sytuację rodzinna, życiowa i materialna osoby korzystającej z funduszu – te osoby, które są w gorszej sytuacji, powinny otrzymać wyższe świadczenie. Jednak zastosowanie tego kryterium może być problematyczne, zwłaszcza gdy paczki są wręczane podczas firmowego spotkania świątecznego.