Wzór nowej legitymacji służbowej dla nauczycieli ogłoszony w najnowszym rozporządzeniu

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowelizację już istniejącego rozporządzenia dotyczącego wzoru i sposobu wystawiania legitymacji służbowych dla nauczycieli. Zmiany te są konsekwencją wcześniejszej nowelizacji ustawy o dokumentach publicznych, która przyczyniła się do powstania nowego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rozporządzenie to ma na celu określenie minimalnych zabezpieczeń publicznych dokumentów przed możliwością ich fałszerstwa.

Nowa legitymacja służbowa nauczyciela będzie miała precyzyjnie określony wzór, który został zawarty w załączniku do powyższej nowelizacji. Należą do niego również szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń legitymacji, które mają uniemożliwić jej falsyfikowanie. Certyfikatem autentyczności legitymacji będzie holograficzna naklejka umieszczana na niej regularnie.

Legitymacje będą wydrukowane w kolorze turkusowym i będą miały wymiary 53,98 mm na 85,60 mm. Na przedniej stronie legitymacji znajdzie się napis „Legitymacja służbowa nauczyciela. Teacher Identity Card”, wyrażony w języku polskim i angielskim, zdjęcie nauczyciela, jego dane osobowe, data wydania legitymacji oraz jej numer. W prawym górnym rogu karty umieszczony zostanie orzeł będący symbolem godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „Rzeczpospolita Polska. Republic of Poland”. W prawym dolnym rogu znajdować się będzie symbol atomu z jądrem w kształcie Polski, a na środku otwartej książki z lupą. Z tyłu legitymacji widnieć będzie nazwa i adres siedziby pracodawcy. Dokument będzie miał pięć miejsc przeznaczonych na holograficzne naklejki potwierdzające ważność legitymacji co roku do 31 sierpnia.

Nowa legitymacja będzie posiadała także dodatkową warstwę elektroniczną bezstykową, która umożliwi jej uniwersalne wykorzystanie według potrzeb użytkownika. To oznacza, że legitymacja nie tylko będzie dokumentem uprawniającym do pracy na stanowisku nauczyciela, ale również może pełnić rolę innych kart, takich jak karta biblioteczna czy stołówkowa, co przyczyni się do ograniczenia liczby kart używanych przez nauczycieli.