Analiza sytuacji nauczycieli-świadczeniobiorców w Polsce: Trendy i przepisy dotyczące świadczeń kompensacyjnych

W kwietniu 2024 roku liczba nauczycieli korzystających ze świadczenia kompensacyjnego, które jest równoważne emeryturze pomostowej dla kadry pedagogicznej, wynosiła 12,3 tysiąca. Ta liczba była niższa od danych z poprzednich lat. Na podstawie informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), można zauważyć spadek liczby nauczycieli korzystających z tego typu wsparcia, zarówno w stosunku do wcześniejszych miesięcy 2024 roku, jak i w porównaniu do analogicznych okresów w latach 2021-2023.

Średnia kwota świadczenia kompensacyjnego w kwietniu 2024 roku wynosiła 4022,52 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z wcześniejszymi latami. Aby móc ubiegać się o to świadczenie, nauczyciele muszą spełniać pewne kryteria, takie jak 30-letni staż pracy (w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej) oraz osiągnięcie określonego wieku, który ma stopniowo wzrastać aż do 2032 roku.

Zasady dotyczące zatrudnienia dla nauczycieli, którzy korzystają ze świadczenia kompensacyjnego, są dość rygorystyczne. Generalnie nie mogą oni podejmować pracy w placówkach oświatowych takich jak szkoły czy przedszkola, pod ryzykiem zawieszenia świadczenia. Istnieje jednak możliwość podjęcia pracy w innym zawodzie. Dodatkowo, w kontekście kryzysu na Ukrainie, wprowadzono zmiany umożliwiające zatrudnienie nauczycieli-świadczeniobiorców na stanowiskach związanych z pomocą dla uczniów pochodzących z Ukrainy.

Ciekawostką jest to, że świadczenia kompensacyjne są finansowane z budżetu państwa, a nie ze składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS oferuje na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator dla nauczycieli, który pozwala oszacować potencjalną wysokość przyszłego świadczenia.