Zmiany w przepisach zaskoczyły nauczycieli pragnących awansu zawodowego

Ekspertów z portalu „Dealerzy wiedzy” niepokoi nadchodząca burza związana ze zmianami w systemie awansu zawodowego dla pedagogów. W ich opinii, wielu nauczycieli, którzy ubiegali się o podwyższenie swojego stanowiska a co za tym idzie zarobków, nie byli świadomi skrócenia wymaganego okresu stażu o rok. Nie dopełnili zatem wszystkich wymaganych formalności. Więc jak zapewnić, że cały proces awansu nie pójdzie na marne?

Jest wiele poradników dostępnych online, które pomagają znaleźć rozwiązanie problemu, który dotyka liczne grono pedagogów. Niektórzy z nich rozpoczęli swój staż na mianowanie we wrześniu 2021 roku i nie zdawali sobie sprawy, że w sierpniu 2022 roku czas potrzebny do ukończenia stażu został skrócony z 2 lat i 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Zamiast zakończyć staż w maju 2023 roku, wiele osób kontynuuje go, planując napisanie sprawozdania dopiero po maju 2024 roku, a więc o rok za późno. Czas na wykonanie planu rozwoju zawodowego i złożenie sprawozdania już minął.

Według ekspertów z „Dealerzy Wiedzy” odpowiedzialność za tę sytuację leży po stronie dyrektorów szkół, którzy powinni zaznajomić się z nowymi przepisami już w pierwszych tygodniach po sierpniu 2022 roku i pomóc nauczycielom w dostosowaniu ich planów do skróconego czasu stażu. Winne są również wydziały edukacji i kuratoria, które często udzielały mylnych informacji dyrektorom. Nie można jednak zapominać o samej grupie nauczycieli, którzy powinni zainteresować się tym tematem, biorąc pod uwagę, że jednym z wymogów awansu jest znajomość i stosowanie prawa oświatowego.

Jak więc uratować awans zawodowy, który niesie ze sobą podwyżkę? „Dealerzy Wiedzy” mają kilka sugestii:

– Skrócenie okresu stażu wynikało z ustawy, więc nie ma mowy o tym, że ktoś nie musiał tego uwzględnić. Dlatego nie można uznać, że staż wynoszący 2 lata i 9 miesięcy jest wystarczający;

– Należy przyjąć, że ten skrócony staż zakończył się 31 maja 2023 roku i na ten okres napisać sprawozdanie;

– W raporcie należy zapewnić, że udało się wykonać wystarczająco wiele zaplanowanych zadań i spełnić wymogi awansu w ciągu 1 roku i 9 miesięcy od rozpoczęcia stażu;

– Teoretycznie sprawozdanie należy złożyć w ciągu 7 dni po zakończeniu stażu, ale opóźnienie w jego złożeniu nie ma żadnych konsekwencji (w szczególności nie oznacza to niezaliczenia stażu). Dyrektor musi jednak napisać ocenę dorobku zawodowego w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Później następuje składanie wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnej… i niestety trzeba przyznać, że nie wszystko poszło zgodnie z przepisami prawa oświatowego. To może być problematyczne dla nauczyciela, ale jeszcze bardziej dla dyrektora. Najlepsza sytuacja jest dla tych, którzy mają na piśmie dowód błędnej interpretacji przepisów przez WED lub KO – wtedy można bez wahania obarczyć ich winą. Niestety, rzadko kto udzielał błędnych informacji na piśmie, preferując rozmowy telefoniczne, które nie pozostawiają śladów niekompetencji.