Czy nauczyciele zawsze oceniają właściwie?

Nauczyciele są w szkole najważniejsi, prawda? Przynajmniej w teorii, bo z praktyką różnie bywa – dzieci potrafią zachowywać się nieznośnie.

Starania o oceny

W szkole można odnieść wrażenie, że nauczyciele to osoby, które są nieomylne, ale to błąd. Szczególnie duże znaczenie ma to przy ocenach – końcowa ocena powinna odzwierciedlać poziom wiedzy, a tak być nie musi.

Ktoś może zapytać, z czego wynika niesprawiedliwe ocenianie? Od razu odpowiadając, jest to sprawa, w przypadku której nie ma jednego wyjaśnienia. Znaczenie ma choćby to, co zostało już wcześniej powiedziane – złe zachowanie może wpłynąć na ocenę poziomu wiedzy. Pewnie wiele osób się teraz oburzyło, bo przecież zachowanie i wiedza to dwa różne tematy. Oburzenie można zrozumieć, ale trzeba też pamiętać o tym, że nauczyciele to również ludzie – wszyscy ludzie mają prawo do błędu.

Ustalanie oceny

Idealna ocena powinna stanowić odzwierciedlenie znanych wiadomości czy umiejętności. Można też dodać, że dobrze byłoby, aby nauczyciele rzetelnie opisywali wymagania i potem te wymagania zawsze wykorzystywali.

W ten sposób dochodzimy do potencjalnych błędów – świetnym przykładem jest ocenianie pod kątem tego, co działo się znacznie wcześniej. Możliwa jest także ocena oparta o cudzą opinię. Jak można zauważyć, mamy do czynienia z czymś, co jest bardzo bliskie kierowaniu się sympatią lub jej brakiem. Realne jest też choćby kierowanie się stereotypami i uprzedzeniami. Nie ma też co ukrywać, że przy stereotypach i uprzedzeniach niewiele trzeba, aby doprowadzić do otrzymania kary. Nie sposób też nie wspomnieć o zbytniej surowości czy zbyt dużej pobłażliwości. Wypada również odnotować, że ten problem może wynikać z oceniania całej klasy. Opcje są dwie – spore i niespecjalne możliwości. Pierwszy przypadek to krzywdzenie słabszych uczniów, natomiast przypadek drugi to niesprawiedliwe podejście do osób zdolnych.

Jakie wnioski?

Nie ulega wątpliwości, że praca nauczyciela wymaga stałej uwagi i koncentracji – jest to odpowiedzialność za wyniki uczniów, jak i rzetelne wystawienie ocen. Ważne jest również to, aby wszystko było jawne i jasne. Można także powiedzieć, że ocenianie to jedno z najtrudniejszych zadań nauczycieli (choć niektórzy mogą twierdzić inaczej).