Edukacja pod nadzorem nowej instytucji – niepokój wśród nauczycieli

Ministerstwo Edukacji postuluje utworzenie nowego urzędu mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Mówi się o niezbędnym powołaniu rzecznika praw ucznia, którego główną rolą byłoby dbanie o prawidłowe warunki edukacyjne i emocjonalne dzieci i młodzieży. Ta koncepcja spotyka się jednak z obawami nauczycieli, którzy dopytują o konkretne ramy działania tej nowej instytucji.

Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, w rozmowie dla DGP twierdzi, iż stworzenie stanowiska rzecznika jest koniecznością. Przedstawia ona swój wstępny plan, według którego rzecznik byłby osobą z uprawnieniami przyznanymi przez resort i posiadałby swoich reprezentantów w regionalnych kuratoriach. Barbara Nowacka informuje również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna prace nad projektem ustawy i zaznacza, że wkrótce rozpoczną się konsultacje na ten temat.

Nowacka jest zdania, że dla zapewnienia poczucia wolności i bezpieczeństwa uczniom konieczne są reformy w strukturach kuratoriów. Zmiany te mają na celu eliminację wszelkich form represji wobec szkół ze strony osób powołanych na stanowiska dzięki swoim powiązaniom partyjnym.