Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty?

Pierwszy poważny egzamin w życiu uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zbliża się wielkimi krokami. Jak odpowiednio się do niego przygotować i jakie książki do egzaminu ósmoklasisty będą najlepsze do tego celu? Z naszym poradnikiem dobry rezultat jest jak w banku!

Egzamin ósmoklasisty – test wiedzy i umiejętności

Choć egzamin kończący szkołę podstawową nie ma progu zdawalności, nie znaczy to, że jego wyniki nie mają znaczenia. Rezultaty testów stanowią kryterium przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, są także cenną informacją na temat poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. Do przygotowań warto więc się przyłożyć, tym bardziej, że podobne sprawdziany wiedzy czekają na ósmoklasistów w kolejnych latach edukacji. Zarówno nauka do testów, jak i same egzaminy będą więc dla nich cennym źródłem doświadczeń.

Książki do egzaminu ósmoklasisty

Wartościowe merytorycznie materiały do nauki to podstawa dobrego przygotowania do egzaminów. Głównym źródłem wiedzy są tu podręczniki szkolne, z których uczniowie korzystają na co dzień podczas lekcji, uzupełnione o komplementarne zeszyty ćwiczeń. Przy powtórkach szczególnie dobrze sprawdzą się repetytoria i zbiory testów ósmoklasisty – książki tego typu umożliwiają bezpośredni trening rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, dzięki czemu uczniowie podchodzący pierwszy raz do wiążącego sprawdzianu będą oswojeni z jego formą.

Kiedy zacząć naukę do egzaminu?

Aby trwale przyswoić wiedzę, warto dawkować ją sobie stopniowo. Najlepsze efekty przyniesie więc stosunkowo wczesne rozpoczęcie przygotowań i rozbicie ich na mniejsze bloki – np. poprzez uczestnictwo w szkolnych zajęciach dodatkowych, korepetycje lub samodzielną naukę w domu. W ten sposób uczeń nie czuje się przytłoczony nadmiarem obowiązków i ma wystarczającą ilość czasu dla siebie, unika także zbędnej, stresującej presji czasu.

Ostatnie kilka tygodni przed egzaminami to czas na bezpośrednie powtórki i praktyczne ćwiczenia. Na tym etapie również warto zachować systematyczność i rozsądnie dawkować naukę – np. codziennie rozwiązywać jeden test ósmoklasisty. Książki i pomoce naukowe powinny być cały czas pod ręką, tak by w razie potrzeby móc odświeżyć sobie pamięć i powtórzyć niezbędne w danym zadaniu informacje.

Przygotowania do egzaminu – nie tylko nauka

Ważnym elementem przygotowania do testów są także relaks i odpoczynek – świeży umysł i brak nadmiernej presji pomogą uczniowi szybko i bezproblemowo rozwiązać wszystkie zadania. Dodajmy do tego pozytywne nastawienie, dobry humor i kciuki trzymane przez rodziców, a rezultaty egzaminów ósmoklasisty na pewno będą satysfakcjonujące!