Koniec szkolnych przyjaźni – dlaczego?

Okres szkolny może kojarzyć się z nauką czy szkolnymi przyjaźniami. Teraz skoncentrujemy się jednak na przyjaźniach – co sprawia, że szkolne przyjaźnie się kończą? Nic nie dzieje się bez przyczyny.

Każda sytuacja jest wyjątkowa

Oczywiście trudno przesadnie dokładnie odnieść się do szczegółów – każdy przypadek jest na swój sposób wyjątkowy. Warto również podkreślić, że kończenie przyjaźni zawsze wiąże się z przykrością i smutkiem – wiek w tym kontekście nie ma najmniejszego znaczenia. Można nawet powiedzieć, że jest wprost przeciwnie, gdyż w okresie dorastania możemy mówić o szczególnie bolesnych emocjach.

Przechodząc już do tego, co najważniejsze – kończenie przyjaźni możemy powiązać ze zmianami, jakie w nas zachodzą. Warto również powiedzieć o wieku, płci czy wynikach w nauczaniu – można przypuszczać, że niektóre indywidualne cechy mają niemałe znaczenie. Z drugiej strony możemy usłyszeć, że takie podejrzenia nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Niemniej nie oznacza to tego, że brakuje ciekawych wniosków – jak się okazuje, przyjaźń może zakończyć się przez naukę – problemy często dotyczą relacji, w których mamy osobę bardzo dobrą i przeciętną. Nie sposób też nie wspomnieć o przyjaźniach różnopłciowych – niewykluczone, że wielu dorosłych twierdzi, iż takie przyjaźnie są niemożliwe. Ktoś może powiedzieć, że to tylko słowa, ale są to słowa, przy których wypada się zatrzymać – jak można się dowiedzieć, spore kłopoty dotyczą nie tylko nauki.

Przykładów jest więcej, aczkolwiek zakończmy na tym, co już zostało powiedziane.

Przyjaźń się zmienia

Jaki z tego wszystkiego można wyciągnąć wniosek? Czy nie jest przypadkiem tak, że przyjaźń się zmienia? Oczywiście zmiany nie oznaczają tego, że dziecięce przyjaźnie prędzej lub później muszą się kończyć. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że waga przyjaźni, a czas trwania przyjaźni to dwie różne sprawy. Zdarza się też, że ludzie wybierają dwa przeciwne życiowe kierunki i relacja zostaje zakończona.