Nękanie psychiczne w szkole

Można przypuszczać, że zazwyczaj jest tak, iż szkoła kojarzy się z nauką i przyjaźniami. Możemy też mówić o miłościach. Krótko mówiąc, dominują odczucia pozytywne. Można nawet powiedzieć, że złych ocen zazwyczaj nie wspomina się źle. Niemniej jednak trzeba powiedzieć wyraźnie, że możliwe jest też nękanie psychiczne. Nie jest to raczej popularny temat, co nie oznacza, że jest mało istotny. Problem występuje i co najistotniejsze, kłopot jest poważny.

Kto zostaje ofiarą?

Zadajesz sobie pytanie, które dzieci są ofiarami? Mówienie o ofiarach to oczywiście domysły, ale można odnieść wrażenie, że wybrane osoby nigdy nie są przypadkowe. Na dobrą sprawę wystarczy powiedzieć, że znaczenie może mieć pochodzenie (biedna rodzina), nauka (słabe oceny) czy problem podczas wychowania fizycznego. Jak łatwo można zauważyć, chodzi o osoby, które w jakiś sposób się wyróżniają.

Bardzo łatwo jest spytać, gdzie są nauczyciele? Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, ale czasem trudno nad wszystkim zapanować. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest to usprawiedliwianie nauczycieli, ale prawda przedstawia się inaczej – to realna ocena sytuacji. Zresztą najlepszym rozwiązaniem jest porównanie liczby nauczycieli do liczby uczniów.

Jak ochronić swoje dziecko?

Ochrona dziecka przed nękaniem to zadanie, którego nie się jednoznacznie ocenić. Najprościej mówiąc, wskazana jest rozmowa. Można nawet powiedzieć, że dobrze, aby rozmowa miała miejsce jak najczęściej.

Chodzi o zapewnienie potrzebnego wsparcia. Dziecko musi czuć, że może liczyć na rodzinę. Można również do tego dodać zorientowanie się w okolicznościach – dziecko powinno wiedzieć, jak należy reagować w określonych przypadkach. Nie sposób też nie wspomnieć o nauce pewności siebie – dziecko pewne siebie nie musi obawiać się prześladowania. Rzecz jasna nie możemy jednak zapomnieć o szerszym kontekście – problemy mogą dotyczyć innych dzieci, a prześladowanie to coś, co nigdy nie powinno się dziać.