Nowy krok w walce z otyłością: rząd wprowadza edukację zdrowotną do szkolnej siatki nauczania

Barbara Nowacka, Minister Edukacji, zapowiedziała dodanie nowego elementu do programu szkół, który ma na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów. Od 1 września 2025 roku, edukacja zdrowotna stanie się integralną częścią nauki, co ma przyczynić się do walki z rosnącym problemem otyłości wśród dzieci.

Podczas konferencji prasowej, Nowacka ujawniła plany rządu dotyczące wprowadzenia edukacji zdrowotnej od początku roku szkolnego 2025/2026. Zastąpi ona obecny przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie”. W ramach nowego kursu będą omawiane tematy takie jak zdrowie psychiczne i fizyczne, zdrowe odżywianie, profilaktyka oraz zagadnienia związane z uzależnieniami i edukacją seksualną.

Powstał już specjalny zespół poświęcony pracy nad podstawą programową dla nowego przedmiotu. Jak podkreśliła Minister Edukacji, kurs będzie realizowany dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz I-II szkół ponadpodstawowych. Planuje się zakończenie prac nad podstawowymi założeniami programu do końca czerwca. Dodatkowo, przewidziane są studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli, którzy będą prowadzić nowe zajęcia.

Nowacka podkreśliła również, że kwestia wprowadzenia nowego przedmiotu zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. Najprawdopodobniej rozpoczną się one we wrześniu lub październiku.

Podczas wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Izabelą Leszczyną oraz ministrem sportu, zostało podkreślone jak ważne jest nauczenie dzieci dbania o własne zdrowie. Profilaktyka ma stanowić ważny element nowego przedmiotu edukacji zdrowotnej, który ma zostać wprowadzony do szkół od 1 września 2025 roku.