Trzy kluczowe reformy edukacyjne wprowadzone przez MEN od września: szczegóły od wiceministra edukacji

Wiceminister Edukacji, Katarzyna Lubnauer, podała, że od 15 kwietnia rozpoczną się konsultacje dotyczące materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) na temat zmian w podstawie programowej. Dąży się do tego, aby do końca czerwca zostały ograniczone treści obowiązkowe, a nowe regulacje miały szansę zacząć obowiązywać od 1 września.

Podczas wywiadu, Katarzyna Lubnauer przypomniała, że już w lutym resort edukacji przystąpił do procesu prekonsultacyjnego nad reformami w podstawie programowej dla ogólnego kształcenia. Reformy te mają zacząć obowiązywać od nadchodzącego roku szkolnego.

Wiceminister zaznaczyła, że uruchomienie konsultacji nad przygotowanymi przez ministerstwo wersjami podstaw programowych ma na celu umożliwienie przyjęcia odpowiednich regulacji najpóźniej do końca czerwca. Dzięki temu ustawa wprowadzająca „odchudzone” podstawy programowe będzie mogła zacząć obowiązywać od 1 września – zapowiedziała Lubnauer.

Katarzyna Lubnauer wyjaśniła, że celem tych zmian jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania. Podkreśliła, że od nadchodzącego roku szkolnego nowi uczniowie nie będą już mieli lekcji z przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”. Zamiast tego wprowadzony zostanie nowy przedmiot skupiony na edukacji obywatelskiej.

Wiceminister edukacji skrytykowała obecny program „Historia i Teraźniejszość”, twierdząc, że zamiast prezentować fakty, narzucało pewne wartości. Według niej, uniemożliwiało to młodym ludziom formułowanie własnych opinii na różne tematy i brakowało w nim elementu, który można by określić jako edukację obywatelską.

Dodatkowo, Katarzyna Lubnauer poinformowała, że od września w klasach I-III szkoły podstawowej zostanie wprowadzonych 12 godzin pierwszej pomocy.