Zaskakujące rezultaty testów PISA 2022: Jakie umiejętności polskim uczniom najbardziej brakuje?

W grudniu poprzedniego roku zostały opublikowane zaskakujące wyniki badań PISA z 2022 roku, które wykazały, że polscy uczniowie wykazują istotny spadek kompetencji w czytaniu ze zrozumieniem, matematyce i naukach przyrodniczych. Troszczący jest także spadek innych kluczowych umiejętności. Co dokładnie analizowano w tych badaniach, a na jakim miejscu uplasowali się polscy młodzieńcy w porównaniu do rówieśników z innych państw?

Test PISA, który jest skierowany do 15-latków, analizuje umiejętności czytania ze zrozumieniem, kompetencje matematyczne oraz zdolności naturystyczne. Dyskusja na temat tej oceny kompetencji nastolatków odżyła po wpisie Jędrzeja Witkowskiego, szefa Centrum Edukacji Obywatelskiej. W swoim wpisie na Facebooku ekspert podkreślił, że badanie PISA obejmuje również tak zwane „kompetencje miękkie”. Ale czym były te szczegółowe analizy?

Co to znaczy, kiedy mówimy, że polscy studenci posiadają kompetencje społeczne?
Twórca wpisu przedstawił tabelę z wynikami badań kompetencji społeczno-emocjonalnych. Uczniowie byli oceniani pod względem wybranych kompetencji miękkich:

  • wytrwałość (-0,28 – wskaźnik ukazujący poziom poniżej lub powyżej średniej),
  • ciekawość (-0,24),
  • kontrola emocji (-0,30),
  • współpraca (-0,19),
  • empatia (-0,8),
  • asertywność (-0,11),
  • odporność na stres (-0,5).

Powstałe wyniki pokazują, że również w tych kategoriach polscy uczniowie zanotowali znaczący spadek w rankingu. W każdej z analizowanych kompetencji miękkich nastolatki osiągnęły wyniki poniżej średniej dla krajów OECD. Najgorszy rezultat? Zgodnie z danymi PISA najniższe miejsce polscy uczniowie zajęli w kategoriach kontroli emocji – tylko Jamajka znalazła się niżej – oraz wytrwałości. Pozytywnie natomiast prezentował się poziom odporności na stres i empatii.