Znaczący wzrost liczby nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia

Świeże dane z Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), otrzymane od Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), wskazują na coraz większą liczbę pedagogów decydujących się na urlop dla poratowania zdrowia. Statystyki z ostatnich trzech lat pokazują, że liczba tych wniosków wzrosła o imponujące 40%. Pomocne może być zrozumienie przyczyn tej tendencji oraz zasad przyznawania takiego urlopu.

W swoim raporcie, Radio Zet podkreśla niepokojącą tendencję, opierając się na danych dostarczonych przez ZNP od MEN. Statystyki resortu edukacji pokazują, że coraz więcej nauczycieli korzysta z rocznego urlopu zdrowotnego. W 2020 roku skorzystało z niego 10 448 nauczycieli, w 2021 roku – 10 702, a w 2022 – już 12 296. W 2023 roku ta liczba wzrosła do 14 407.

Powodów za tym trendem jest kilka. Przedstawiciele sektora edukacyjnego zwracają uwagę na rosnącą średnią wieku nauczycieli, wpływ pandemii oraz napływ uczniów z Ukrainy. Zmieniająca się sytuacja w polskiej edukacji, wymagająca ciągłej adaptacji (także w kwestii organizowania nauczania zdalnego) wpływała na decyzje nauczycieli. Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP, zauważa trend zwiększonej ilości urlopów zdrowotnych od początku pandemii i komentuje: „Lekcje zdalne, strach o własne zdrowie i nowa organizacja pracy to wszystko wpływało na decyzje o skorzystaniu z prawa do rocznego urlopu”. Dodaje, że średnia wieku nauczycieli zbliża się obecnie do 50 lat.

Nauczyciel pełnoetatowy i zatrudniony na czas nieokreślony ma prawo ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia, pod warunkiem, że przepracował co najmniej 7 lat w szkole w nie mniej niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Nauczyciele z uprawnieniami emerytalnymi nie mogą ubiegać się o ten urlop. Urlop zdrowotny jest udzielany z różnych powodów: aby przeprowadzić leczenie choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, lub choroby, w której istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub styl pracy, a także dla leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Urlop ten może być udzielany wielokrotnie, ale jednorazowo nie może przekraczać 1 roku. Ten rodzaj urlopu wyklucza możliwość podjęcia pracy lub innej działalności zarobkowej. Ważne jest, że nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia oraz dodatków.