Bezpieczeństwo wewnętrzne – co to za kierunek studiów i czy warto się na niego zapisać?

Wybierając studia magisterskie, wiele osób ma dylemat, na jaki kierunek się zdecydować. Interesującą propozycję zdaje się stanowić bezpieczeństwo wewnętrzne. Sprawdźmy zatem, na czym polega edukacja na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne?

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne, a w zasadzie, do czego odnosi się to pojęcie w kontekście edukacji. Otóż mowa o edukacji mającej na celu wyszkolenie specjalistów, umiejących zadbać o bezpieczeństwo państwa i jego organów, a także o bezpieczeństwo firmy. Zagrożenia mogą pochodzić z różnych obszarów, zatem nauka w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego również dotyczy rozmaitych dziedzin. Dzisiaj jest to zarówno kwestia organizacji działań i tworzenia zabezpieczeń poprzez prawidłowe zarządzanie instytucją lub firmą, jak i ochrona cyfrowa.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, studia mogą przybierać różne formy. O tym, jak wyglądają, w dużej mierze decyduje uczelnia. Niemniej warto pamiętać, że kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne często podzielony jest na specjalizacje. Zwykle uczestnicy pobierają ogólną edukację z wszystkich dziedzin składających się na bezpieczeństwo wewnętrzne, aby ostatecznie wybrać swoją specjalizację. Do wyboru są takie specjalizacje, jak np.:

  • kryminologia,
  • kryminalistyka,
  • analityka bezpieczeństwa,
  • obsługa celna,
  • logistyka międzynarodowa,
  • bezpieczeństwo cyfrowe.

Powyżej wskazaliśmy przykładowe obszary, w których mogą kształcić się studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W rzeczywistości uczelnie często łączą ze sobą poszczególne specjalizacje, na przykład kryminologię i kryminalistykę.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia na UTH

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzi między innymi UTH – Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie. To jedna z najbardziej znanych w kraju uczelni prywatnych. Na UTH bezpieczeństwo wewnętrzne to wszechstronna edukacja, kompleksowo przygotowująca do podjęcia pracy w zawodzie. Dostępne są różne specjalności, w tym między innymi wspomniana wcześniej kryminologia i kryminalistyka, ale też bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, a także obsługa celna i logistyka międzynarodowa. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę z wielu obszarów, takich jak prawo i ekonomia, ale też zarządzanie i bezpieczeństwo oraz wiele więcej.

Co istotne, bezpieczeństwo wewnętrzne na UTH to studia prowadzone zarówno przez teoretyków, jak i praktyków. Ponadto sami studenci biorą udział nie tylko w zajęciach teoretycznych, ale też praktycznych.