Czym są studia licencjackie?

Wybierasz się na studia i zastanawiasz się jaki program kształcenia wybrać? Wyjaśniamy, na czym polegają studia pierwszego i drugiego stopnia, jaki tytuł uzyskuje absolwent po ich ukończeniu oraz czym różnią się studia dzienne od zaocznych.

Studia I stopnia

Studia I stopnia są przeznaczone dla osób, które wcześniej nie studiowały i nie mają wyższego wykształcenia. Najczęściej podejmują je absolwenci szkół średnich tuż po zdanej maturze, choć nie jest to wymóg — niektórzy robią tzw. gap year, czyli roczną przerwę lub kontynuują edukację dopiero po kilku latach.

Zasadniczo czas rozpoczęcia studiów I stopnia nie gra roli, ponieważ to matura jest tutaj najważniejsza — na podstawie wyników maturalnych wyliczane są punkty. Każdy kierunek ma ustalony próg punktowy wyznaczający minimum, jakie kandydat musi osiągnąć, żeby się dostać. Progi punktowe różnią się od siebie w zależności od uczelni, dlatego, jeśli zależy Ci na konkretnym kierunku, warto aplikować na kilka różnych uniwersytetów, aby zwiększyć swoje szanse. 

Do wyboru masz dwie opcje: studia licencjackie lub studia inżynierskie. Czym dokładnie się różnią?

Studia licencjackie

Trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom oraz tytuł licencjata. Student, który zaliczył wszystkie semestry, musi napisać i obronić pracę licencjacką — dopiero po tym etapie uzyskuje tytuł. 

Jest to wykształcenie wyższe I stopnia, co oznacza, że absolwent może później kontynuować naukę na studiach magisterskich. Oczywiście można poprzestać już na tym etapie kształcenia i pracować w zawodzie, do którego było się przygotowywanym przez te trzy lata. 

Studia inżynierskie

Trwają od 3,5 do 4 lat, czyli 7-8 semestrów. Podobnie jak studia licencjackie są to studia I stopnia, jednak program nauczania nieco się różni. Studia inżynierskie odnoszą się do kierunków technicznych, a więc kładą większy nacisk na zajęcia praktyczne. Po ich ukończeniu absolwent nie uzyskuje dyplomu licencjata, lecz inżyniera.

Studia II stopnia

Po studiach licencjackich bądź inżynierskich możemy kontynuować kształcenie na tzw. magisterce trwającej od 1,5 roku do 2 lat, czyli 3-4 semestry. Ten etap studiowania polega na pogłębianiu wiedzy i umiejętności nabytych na licencjacie oraz poszerzaniu kompetencji. 

Przed uzyskaniem tytułu magistra, student musi zdać egzamin oraz napisać i obronić pracę magisterską. W przypadku inżyniera, po pomyślnej obronie, uzyskuje on tytuł magistra inżyniera.

Studia jednolite magisterskie

Program studiów jednolitych magisterskich obejmuje edukację na poziomie studiów I i II stopnia. To oznacza, że zamiast najpierw studiować 3 lata a później 2 lata, wkraczamy w formę połączoną, co ma swoje wady i zalety.

W zależności od kierunku tego typu studia trwają od 4,5 do 6 lat. Co ważne, podobnie jak w przypadku studiów I stopnia, aby ubiegać się o miejsce, wymagane jest przede wszystkim świadectwo dojrzałości.

Zaletą tego typu studiów jest brak etapu pracy licencjackiej/inżynierskiej. Edukacja jest zaplanowana w taki sposób, aby od początku kształcić umiejętności wymagane do zdania egzaminu końcowego. To, co się nie zmienia to pisanie pracy magisterskiej oraz jej obrona.

Minusem jest brak zaplecza w razie przerwania studiów. Przykładowo, jeśli sytuacja życiowa zmusi nas do zaprzestania studiowania na czwartym roku, zostajemy z niczym. Mimo że ukończyliśmy pomyślnie 3 lata, nie uzyskamy tytułu licencjata — uniemożliwia nam to jednolitość studiów.

Studia w trybie dziennym czy zaocznym?

Wybór uczelni i kierunku to jeszcze nie wszystko. Musisz zdecydować, w jakim trybie chcesz studiować — dziennym czy zaocznym? 

Na studiach dziennych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i w tym przypadku państwowe uczelnie zapewniają nam dostęp do darmowego kształcenia. Z kolei studiowanie zaoczne odbywa się tylko w weekendy i jest odpłatną formą edukacji. 

Sytuacja każdego z nas jest inna, dlatego wybierając uczelnię oraz typ studiów, powinniśmy wziąć pod uwagę różne czynniki, wśród których ważną pozycję zajmują osobiste preferencje. Na szczęście mamy w Polsce kilka możliwości, dzięki czemu uzyskanie wykształcenia wyższego jest na wyciągnięcie ręki.