FCE – jak się do niego przygotować?

First Certificate in English stanowi jeden z najpopularniejszych certyfikatów językowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Do egzaminu może przystąpić każda osoba, nie będąca rodowitym użytkownikiem angielskiego. Warto wiedzieć, jak przygotować się, by otrzymać certyfikat.

Charakterystyka

Świadectwo wydawane jest bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu złożonego z pięciu części – czytania ze zrozumieniem, pisania, testu gramatycznego z zastosowania struktur językowych, słuchania i mówienia. Od 2015 roku moduły Reading i Use of English stanowią koherentny komponent egzaminu. Każda część punktowana jest tak samo. Z testu można otrzymać ocenę pozytywną (A,B,C) lub negatywną (D,E). Egzamin zalicza osoba, która uzyskała przynajmniej 60% wszystkich punktów. Test organizowany jest w trzech sesjach – zimowej, wiosennej i letniej. W Polsce egzamin przygotowuje przede wszystkim British Council w Warszawie, ale też jego przedstawicielstwa, znajdujące się w innych miastach. CAE wymaga uiszczenia opłaty.

Przygotowanie

Chcąc zdać egzamin, warto zapisać się na lekcje angielskiego online ukierunkowane na zaliczenie testu. Taki kurs obejmuje bowiem materiał, którego opanowanie wymagane jest do uzyskania certyfikatu. Zajęcia bardzo często prowadzone są przez native speakerów, którzy w najlepszy sposób potrafią przekazać uczniom wiedzę, obejmującą zagadnienia leksykalne i gramatyczne danego języka. Przed przystąpieniem do egzaminu można również zapoznać się z przykładowymi arkuszami FCE. Pozwalają one bowiem odpowiednio ukierunkować działania przygotowawcze i wybrać najlepsze pomoce naukowe. Warto również pamiętać, by nauki nie rozpocząć zbyt późno. Wysokie kompetencje lingwistyczne wymagają bowiem systematycznej pracy, dlatego warto skorzystać m.in. z oferty szkoły języka angielskiego w Warszawie.

Chcąc uzyskać certyfikat, potwierdzający znajomość angielskiego, warto zdecydować się na przystąpienie do egzaminu w ramach FCE. Dokument ten honorowany jest bowiem przez wiele placówek edukacyjnych i przedstawicieli dużych firm.