Poradnik dla nauczycieli: Jak zauważyć i pomóc uczniom cierpiącym na depresję?

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Problemy zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to jedno z najbardziej palących, nierozwiązanych zagadnień w polskim systemie ochrony zdrowia. Nieleczona depresja może prowadzić do tragicznych skutków. Ze statystyk policyjnych wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba samobójstw osób poniżej 18 roku życia wzrosła o 9%, a prób samobójczych aż o 51%. Wprawdzie pandemia COVID-19 była jednym z czynników bezpośrednio wpływających na tę sytuację, to jednak prowadziła do długotrwałej izolacji i uczenia się zdalnego. W efekcie rodziny zmagające się z problemami psychicznymi dzieci były pozostawione same sobie, ze względu na ograniczony dostęp do specjalistów od zdrowia psychicznego dzieci oraz przepełnione oddziały psychiatryczne.

Niska świadomość dotycząca chorób psychicznych jest kolejnym problemem negatywnie wpływającym na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Młodzież często boryka się z niezrozumieniem i stygmatyzacją ze strony rówieśników, a także nauczycieli, co pogarsza ich sytuację.

„Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu wczesnych objawów zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, ponieważ regularnie przebywają z młodzieżą i mają możliwość obserwacji jej zachowań w środowisku szkolnym. Niestety, nauczyciele często nie są przygotowani do rozpoznawania problemów psychicznych i mogą pomylić objawy depresji z typowym dla wieku młodzieńczym buntem” – mówi dr n. med. Aleksandra Lewandowska, krajowa konsultantka ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, patronka projektu „Krople uważności”.

Projekt „Krople Uważności” ma na celu edukację nauczycieli o korzyściach stosowania praktyk uważności w pracy z uczniami. Organizatorzy projektu wierzą, że praktyki te pomagają nauczycielom radzić sobie ze stresem i konfliktami w klasie, przekształcając je we współpracę i akceptację. Jest to kluczowy krok w budowaniu solidnych relacji i tworzeniu bezpiecznego środowiska, w którym uczniowie mogą efektywnie się uczyć.